Loading...
Juniperus communis Hibernica

Juniperus communis Hibernica

Irska kleka

Opis:

Usko kupasti varijetet pravilne krošnje,dostiže visimu do 3 m, ali veoma sporo. Grane guste i usmerene prema vrhu. Četine su sivo-zelene boje, krute i bodljikave.

Uslovi gajenja:

Voli plodna tla i polusenovite položaje.

Upotreba:

Može se saditi pojedinačno,u grupama ili u kombinacijama sa višim cvetnicama.


Juniperus scopulorum  Blue Arrow

Juniperus scopulorum Blue Arrow

Opis:

Odlikuje je visoko usko stablo, sa glavnim granama veoma blizu stabla. Četine su plavozelene. Raste do 4-5 m.

Uslovi gajenja:

Nema posebnih zahteva prema zemljištu, raste na suvom i krečnjačkom tlu.

Upotreba:

Pogodna je za pojedinačnu i sadnju u grupama, kao i za žive ograde.


Juniperus scopulorum Skyrocket

Juniperus scopulorum Skyrocket

Opis:

U punoj zrelosti dostiže visinu do 6m. Krošnja je usko piramidalna, sa četinama zeleno plave boje.

Uslovi gajenja:

Skromnih zahteva.Odličan izbor za sunčane, tople položaje. Prilagođava se različitim tipovima zemljišta, uz uslov da su dobro drenirana.

Upotreba:

Najčešće se koristi za formiranje živih ograda, za pojedinačnu sadnju i u kombinaciji sa drugim vrstama.


Taxus baccata Fastigiata

Taxus baccata Fastigiata

Stubasta tisa

Opis:

Pravilna stubasta krošnja,veoma kompaktna.Može dostići visinu do 4 m.

Uslovi gajenja:

Dobro uspeva na plodnom, dobro dreniranom zemljištu.

Upotreba:

Pogodna kao soliterno stablo ili alpinume, ali i za aleje.


Thuja occidentalis Columna

Thuja occidentalis Columna

Opis:

Pravilna stubasta krošnja zatupastog vrha, tamno zelenih četina, a u toku zime dobijaju bronzanu nijansu. Raste do 5 m.

Uslovi gajenja:

Pogoduju joj osunčane pozicije. Voli duboka i vlažna, dobro drenirana zemljišta.

Upotreba:

Zbog svoje stubaste forme ova vrsta se najčešće koristi za formiranje žive ograde, pored toga može se saditi pojedinačno i u grupama.


Thuja occidentalis Smaragd

Thuja occidentalis Smaragd

Opis:

Pravilna izduženo kupasta krošnja zašiljenog vrha, smaragdno zelenih četina, raste do 5m.

Uslovi gajenja:

Izuzetno otporna vrsta, uspeva na svim tipovima zemljista. Podjednako dobro raste na osvetljenim terenima i u senci.

Upotreba:

Pogodna kao soliterno stablo, za žive ograde. Uz pravilnu negu odlično podnosi uslove rasta u žardinjerama, kao i orezivanje, pa se može koristiti i za topijarne Forme.