OT Happyday - шаблон joomla Книги

ČETINARI STUBASTE FORME

katalog

J. communis - kleka, borovica: U našim šumama veoma česta pionirska vrsta, veoma otporna na uslove sredine, samim tim što se javlja na degradiranim zemjištima i priprema ih za naseljavanje drugih, zahtevnijih vrsta.

J. scopulorum: - virdžinijska kleka: U prirodi raste i na siromašnim i na dubokim, hranljivim, vlažnim zemljištima. Raste veoma sporo. Osetljiva na vetroizvale, mada se brzo i lako oporavlja. Treba je saditi na zaštićenim mestima. Dobro podnosi orezivanje, pa se mogu praviti različiti kuglasti oblici.

Juniperus communis 'Gold Cone'

  

Široko valjkasti varijetet zlatno žutih četina. Poraste do 4 m, ali raste veoma sporo (oko 1.5 za 10 god.). Voli vlažno, propustno zemljište. Najčešće se koristi za kombinacije sa drugim vrstama radi stvaranja kolorita, ili u alpinetumima.

 


 

Juniperus communis 'Hibernica' - irska kleka


 

 

Široko valjkasti varijetet pravilne krošnje, tamno zelenih četina, može porasti do 5 m, ali veoma sporo. Grane su uspravne, a mladi vrhovi padaju, tako da deluje "tršavo". Najčešće se koristi u alpinetumima, a može i u alejama.

 

 

 

Juniperus communis 'Sentinel'


Široko valjkasti varijetet jasno zelenih četina, veoma kompaktne krošnje. može porasti do 5 m. Najčešće se koristi za kombinacije sa vrstama kuglaste i žbunaste forme, ili u alpinetumima.

 

 

 

 

Juniperus scopulorum 'Blue Arrow'


Usko jajasta krošnja zašiljenog vrha, plavih četina. Raste do 10 m. Grane su uspravne. Najčešće se koristi u alpinetumima, a može i u alejama.

 

 

 

 

Juniperus scopulorum 'Blue hawen'


Varijetet sličan prethodnom, ali svetlije boje četina

 

 

 

 

Juniperus scopulorum 'Moonglow'


Nešto šire krošnje od predhodnih varijeteta, zatupastog vrha, tamno plavih četina, može porasti do 10 m. Grane su uspravne, a mladi vrhovi padaju, tako da deluje "tršavo". Najlepša je kao soliterno stablo ili u kombinaciji sa drugim vrstama za stvaranje kolorita.

 

 

 

 

Juniperus scopulorum 'Skyrocket'


 

Oblik krošnje jajast, veoma uzak, jako zašiljenog vrha, četine sivo zelene. Koristi se kao prethodne vrste.

 

 

 

 

Juniperus scopulorum 'Wichita Blue'


 

 Oblik krošnje Oblik krošnje usko jajast, četine plavo sive. Koristi se kao prethodne vrste.

 

 

 

 

Pinus sylvestris 'Fastigiata'


Sa svojim plavo zelenim četinama, visinom od oko 15 metara i širinom krošnje svega do 2 m predstavlja najuži bor koji se može sresti, ali zbog ovakvog habitusa osetljiv je na vetrolome, pa ga treba saditi na zaklonjenim mestima. Najefektniji je u kombinaciji sa drugim vrstama, kada njegova forma najbolje dolazi do izražaja.

 

 

 

 

Varijeteti vrste Taxus baccata - tisa

Kao i osnovna vrsta i varijeteti su veoma otporni, veoma dobro podnose orezivanje, a mogu se uspešno gajiti i u žardinjerama.

Taxus baccata 'Fastigiata' - stubasta tisa

Pravilna stubasta krošnja, tamno zelenih četina, veoma kompaktna. Pogodna kao soliterno stablo ili alpinetume, ali i za aleje.

Taxus baccata 'Fastigiata' - stubasta tisa

Pravilna stubasta krošnja, tamno zelenih četina, veoma kompaktna. Pogodna kao soliterno stablo ili alpinetume, ali i za aleje.

   

Stubasta tisa   i zlatna stubasta tisa

Varijeteti vrste Thuja occidentalis 
zapadna tuja


Poput osnovne vrste ni varijeteti nisu izbirač uslova u kojima rastu. Podnose zasenu, dim i prašinu, pa su dragoceni materijal za zelene površine u gradovima. Uz pravilnu negu odlično podnose uslove rasta u žardinjerama, kao i orezivanje, pa se mogu koristiti i za izuzetno lepe žive ograde.

 

Thuja occidentalis 'Columna'

Pravilna stubasta krošnja zatupastog vrha, tamno zelenih četina, raste do 10 m. Pogodna kao soliterno stablo ili alpinetume, ali i za žive ograde.

                                        

         Orezana biljka                  Ograda

Thuja occidentalis 'Maloniana Aurea'

Valjkasta krošnja zašiljenog vrha, visine 10-15 m. Četine su sjajne, mlade na vrhovima grana zlatno žute u proleće, dok zimi postaju narandžaste. Raste brzo. Podnosi temperature do -15ºC. Koristi se prvenstveno za pojedinačnu sadnju, ali i za žive ograde.

 

 

 

Thuja occidentalis 'Smaragd' - smaragdna tuja

 Pravilna izduženo kupasta krošnja zašiljenog vrha, smaragdno zelenih četina, raste do 5 m. Pogodna kao soliterno stablo ili alpinetume, ali i za žive ograde.

 


Potkategorije