Loading...
Carpinus betulus Fastigiata

Carpinus betulus Fastigiata

Stubasti grab

Opis:

Jedna od najčešće gajenih formi graba, grana usmerenih ka vrhu. Izdužena, objajasta krošnja veoma pravilnog oblika nešto je uža u odnosu na osnovnu vrstu. u urbanim uslovima ne prelazi 15-20m visine.

Uslovi gajenja:

Grab je domaća vrsta, te je veoma otporan prema mrazu. Zemljište ne bira, ali mu najviše prijaju laka. Izrazito kiselo mu ne odgovara. Raste na osunčanim i polusenovitim položajima.

Vreme cvetanja:

Upotreba:

Dobro podnosi orezivanje, pa se krošnja može oblikovati za drvorednu sadnju. Odličana za visoke i guste ograde, vetrozaštitni pojas. Pogodan za drvorede u uskim ulicama, pojedinačnu sadnju, grupe.


Fagus sylvatica Fastigiata

Fagus sylvatica Fastigiata

Stubasta bukva

Opis:

Veoma atraktivna stubasta forma bukve, visine 15-20m, širine krošnje svega do 5m, sa krošnjom koja gotovo dodiruje zemlju. Raste sporo. Tamno zeleni, sjajni listovi u jesen dobijaju lepu žutu boju koja prelazi u bronzano crvenu.

Uslovi gajenja:

Raste na skoro svim dobro dreniranim, umereno hranljivim zemljištima, osim na ekstremno teškim ili lakim (glinovita i peskovita). Voli osunčane i polusenovite položaje. Zbog plitkog korena ne preporučuje se podsadnja nižih vrsta. Dobro podnosi orezivanje.

Vreme cvetanja:

Upotreba:

Vrsta namenjena velikim površinama, za pojedinačnu sadnju na travnjacima, a može formirati i aleje. Moguće ju je, uz radikalno orezivanje, formirati i kao visoku živu ogradu.


Prunus serrulata Amanogawa

Prunus serrulata Amanogawa

Stubasta trešnja

Opis:

Izuzetno atraktivno malo drvo stubaste forme, visine 4-7m, dok je širina krošnje svega 0,5-1,5m. Krošnja se može formirati od same zemlje. Sjajni zeleni listovi čine odličan kontrast u kombinaciji sa vrstama tamne boje lišća i robusne forme, a poseban akcenat predstavlja u jesen, kada listovi dobijaju purpurno crvenu do zlatno žutu boju.

Uslovi gajenja:

Najbolje uspeva na osunčanim položajima. Odgovara joj duboko, humusno, dobro drenirano krečnjačko zemljište. Zaslanjena ne podnosi. Dobro podnosi visoke letnje temperature, sušu i aero zagađenje.

Vreme cvetanja:

April-maj, dupli beli do ružičasti cvetovi.

Upotreba:

Sadi se kao detalj, pojedinačno na travnjaku ili kao manja grupa, u urbanim uslovima može formirati izuzetne drvorede ili aleje.


Quercus robur Fastigiata

Quercus robur Fastigiata

Stubasti hrast

Opis:

Varijetet lužnjaka, usko valjkaste krošnje koja se sužava ka vrhu, visok do 20m, širine krune svega oko 5m.

Uslovi gajenja:

Voli plodno, sveže i vlažno zemljište, ali zbog korena koji, kao i kod ostalih hrastova raste u dubinu odgovaraju mu i zemljišta siromašna u površinskim slojevima, ali bogata u dubljim. Podnosi i povremena plavljenja, kao i blago zaslanjena zemljišta. Na plitkim i suvim ne uspeva. Raste na osuncanim i polusenovitim položajima. Dobro podnosi gradske uslove, dim i prašinu.

Vreme cvetanja:

Upotreba:

Formira izuzetno lepe visoke drvorede i aleje, zbog otpornost na gradske uslove primerene centralnim urbanim zonama. Pogodan na atraktivnim lokacijama, na mestima koja treba istaći, bilo kao aleja ili kao detalj na travnjaku.