Loading...
Betula pendula

Betula pendula

Breza

Opis:

Domaća vrsta, na prirodnim staniština visine oko 30m. U kulturi dostiže do 25m i širinu krošnje oko 10m. Krošnja je prozračna, starije grane su uspravne, dok su mlade viseće i spuštaju se gotovo do zemlje. Svetlo zeleni listovi u jesen postaju zlatno žutih.

Uslovi gajenja:

Podnosi aero zagađenje, ne strada od vetroloma.Jedino neće uspešno rasti u senci.

Vreme cvetanja:

U martu, pre listanja, krase je žuto zelene cvetne rese.

Upotreba:

Neizbežna vrsta na svim većim zelenim površinama. Bilo da se sadi pojedinačno na travnjaku, u grupi ili u kombinaciji sa drugim vrstama, najčešće četinarima tamnije boje kore, breza uvek fascinira svojim habitusom, bojom kore, listova, lelujavom krošnjom. Može se reći jedna od najomiljenijih ukrasnih vrsta drveća. Izuzetan efekat može se postići sadnjom breze uz vodene površine.


Carpinus betulus Pendula

Carpinus betulus Pendula

Žalosni grab

Opis:

Iako "žalosni" varijetet, ovaj grab nije ni nalik na slične varijetete drugih vrsta. Njegove snažne grane formiraju veoma robusnu krošnju visine i do 6m i širine do 7m, koja dominira prostorom, gde god da je posađen. Krpni, ovalni listovi, s jeseni postepeno menjaju boju od zelene, prko žuto zelene do zlatno žute.

Uslovi gajenja:

Izuzetno otporan prema mrazu i niskim temperaturama, ali i prema vrelim letnjim, kakve su česte u našem podneblju. Najviše mu odgovara lako, peščano, propusno zemljište, ali podnosi i glinovito. Nedostatak vlage mu smeta. Najbolje raste na sunčanim ili polusenovitim položajima.

Vreme cvetanja:

Cvetovi se pojavljuju za vreme listanja.

Upotreba:

Obzirom na veličinu, primereniji je prostranim vrtovima, a njegova robusna forma najviše odgovara vrtovima oblikovanim tako da simuliraju prirodu.


Fagus sylvatica Purpurea pendula

Fagus sylvatica Purpurea pendula

Crvenolisna žalosna bukva

Opis:

Za razliku od većine bukvinih varijeteta, žalosna bukva je malo drvo, visine i širine oko 3m (ređe i do 6m) i sporog rasta, samim tim primerena i manjim zelenim površinama. U ovom izuzetnom varijetetu kombinovane su dve atraktivne osobine - purpurno crveni do gotovo crni listovi tokom cele vegetacione sezone i izuzetno lepa "žalosna" forma čije se grane spuštaju do same zemlje.

Uslovi gajenja:

Može rasti na gotovo svim tipovima zemljišta, pod uslovom da su ocedita, osim na zaslanjenima, koja će zaustaviti rast. Podnosi izasenu, ali će izgubiti boju listova, tako da je najbolje saditi naotvorenim položajima. Podnosi blago orezivanje radi održavanja forme i veličine krošnje. Otporna je na vetar, a može rasti i na strmim nagibima.

Vreme cvetanja:

Upotreba:

Dobro izdržava i rast u većim žardinjerama, u kojima može, uz dobru drenažu, rasti mnogo godina. Primerena je gotovo svim zelenimpovršinama, od najmanjih do reprezentativnih. Sadi se kao atraktivan detalj.


Morus alba Pendula

Morus alba Pendula

Žalosni dud

Opis:

Veoma dekorativna i veoma često korišćena forma visine i širine 3-5m, zavisno od visine kalema. Duge grane koje se povijaju do same zemlje gusto su obrasle krupnim, sjajnim lišćem do kasne jeseni, a gola krošnja tokom zimskih meseci takođe privlači pažnju.

Uslovi gajenja:

Otporan je na mraz i niske temperature. Dobro raste na svakom umereno vlažnom i dobro dreniranom zemljištu. Podnosi čak i zaslanjena. Odgovaraju mu osunčani položaji. Otporan je na sušu i gradske uslove. Veličina i oblik krošnje mogu se kontrolisati blagim orezivanjem.

Vreme cvetanja:

Maj

Upotreba:

Koristi se za pojedinačnu sadnju ili za niske drvorede duž aleja. Dobar izbor i za intimne prostore privatnih vrtova i za reprezentativne javne gradske površine, gde je potrebno oblikovanje krošnje.


Salix babylonica

Salix babylonica

Žalosna vrba

Opis:

Visine i do 15m i najmanje isto toliko široke, prozračne krošnje, grana najčešće povijenih do zemlje.U gradskim uslovima ne dostiže svoje maksimalne dimenzije. Brzo raste.

Uslovi gajenja:

Klimu našeg podneblja dobro podnosi. Najbolje uspeva na vlažnim terenima. Grane su krte, pa je dobro pri sadnji izbegavati promajna mesta, kako ih jači vetrovi ne bi često lomili.

Vreme cvetanja:

Za vreme ili posle listanja.

Upotreba:

Pogodna je za pojedinačnu sadnju. Deluje upečatljivo posađena na travnjaku, ili uz vodenu površinu.


Salix caprea Kilmarnock

Salix caprea Kilmarnock

Žalosna iva

Opis:

Izuzetno atraktivna žalosna forma visine 2,5-3m (zavisno od kalema), širine krošnje oko 2m. Lepa, gusta, žalosna krošnja može se spuštati do zemlje ili se orezivati na željenu visinu.

Uslovi gajenja:

Otporna vrsta, na našem području ne strada od niskih temperatura. Raste na svakom dubokom, umereno vlažnom do vlažnom baštenskom zemljištu blago kisele do blago alkalne reakcije. Najviše joj odgovaraju sunčani do blago zasenjeni položaji.

Vreme cvetanja:

Krajem februara i u martu razvijaju srebrno beli cvetovi - "mace".

Upotreba:

Najboji izbor za male vrtove, mini bašte, pored vodenih površina - veštačkih potoka. Treba je saditi kao soliternu biljku ili u kombinaciji sa malim vrstama, kako bi njena lepota došla do punog izražaja.


Sophora japonica Pendula

Sophora japonica Pendula

Žalosna sofora

Opis:

Niže drvo žalosne forme, visine i širine krošnje do 4m. Izuzetno atraktivno tokom cele godine - tokom celog vegetacionog perioda zbog guste, vrlo egzotične krošnje tamno zelene boje lišća, a tokom zime zbog veoma neobično izuvijanih i isprepletanih starih grana sa kojih se spuštaju nove, tanje.

Uslovi gajenja:

Raste na svakom dubokom, umereno vlažnom do vlažnom baštenskom zemljištu blago kisele do blago alkalne reakcije. Najviše joj odgovaraju sunčani do blago zasenjeni položaji.

Vreme cvetanja:

Jul-avgust, svetlo žutih cvasti.

Upotreba:

Odličan je izbor za većinu zelenih površina. Najlepša je kada se sadi kao soliterno stablo, sa dovoljno slobodnog okolnog prostora, kako bi ovo veoma neobično drvo došlo do punog izražaja.


Ulmus glabra Pendula

Ulmus glabra Pendula

Žalosni brdski brest

Opis:

Veličanstvena "žalosna forma" grana povijenih do zemlje, čija krošnja posmatrača ne ostavlja ravnodušnim čak ni u zimskom periodu. Visine je 4-5 (7)m i isto tolike širine krošnje. Krupno, ovalno zeleno lišće izražene nervature privlači pažnju tokom celog vegetacionog perioda, a naročito u jesen, kada postaje zlatno žuto.

Uslovi gajenja:

Otporna vrsta, koja u našim uslovima ne strada od niskih temperatura. Raste na svim kiselim do blago alkalnim zemljištima, vlažnim, ali dobro dreniranim. Tokom vrelih i sušnih letnjh dana može zahtevati navodnjavanje, ali ne podnosi vodu koja se zadržava u tlu. Najviše mu odgovaraju osunčani položaji. Otporan je na aerozagađenje.

Vreme cvetanja:

Upotreba:

Obzirom na veličinu i robustnu formu, nije primeren malim prostorima. Najbolje ga je saditi u prostranim vrtovima i parkovima, gde ima dovoljno prostora da njegova lepota dođe do punog izražaja.