Loading...
Chamaecyparis lawsoniana Elwoodi

Chamaecyparis lawsoniana Elwoodi

Opis:

Varijetet plavo zelenih četina. Raste sporo, do 3 m u visinu i oko 1,5 m u širinu.

Uslovi gajenja:

Osetljiv je na temperaturne ekstreme i topao vetar. Najviše mu odgovaraju vlažni uslovi.

Upotreba:

Koristi se pojedinačno ili u grupama, za alpinume, žardinjere. Idealan za manje vrtove.


Chamaecyparis lawsoniana Globus

Chamaecyparis lawsoniana Globus

Opis:

Kuglasta forma, raste do 2,5 m u visinu i do 1,5 m u prečniku. Četine su plavo sive boje povijene na dole.

Uslovi gajenja:

Veoma je otporan, pa se može saditi i u žardinjere. Dobro podnosi sušu i izložene položaje. Voli rastresita humusna zemljišta, ne preterano vlažna.

Upotreba:

Pogodan je za sadnju u zardinjerama, pojedinačno i u grupama.


Chamaecyparis pisifera Filifera

Chamaecyparis pisifera Filifera

Končasti pačempres

Opis:

Varijetet dugih, tankih, visećih grančica, poput konca, što joj daje izuzetnu formu. Raste veoma sporo i dostiže visinu od samo 1,8-2,4m u periodu od 15 godina ali na kraju može dostići i visinu od 4,5m u optimalnim uslovima.

Uslovi gajenja:

Odgovara joj umereno vlažna do vlažna klima, vlažno, dobro drenirano zemljište i osunčano polusenovit položaj. Suša joj ne prija, pa je treba tokom najtoplijih dana zalivati.

Upotreba:

Najčešće se koristi kao soliterna biljka na travnjaku. Krošnja se može redukovati blagim orezivanjem.


Chamaecyparis pisifera Boulevard

Chamaecyparis pisifera Boulevard

Opis:

Valjkasta do usko piramidalna forma, srebrno plavih četina koje zimi postaju sivo plave. Raste sporo, do 2 m.

Uslovi gajenja:

Najbolje raste na polusenovitim staništima. Osetljiv je na jako sunce i sušu.

Upotreba:

Izuzetno atraktivan, naročito kao soliter na istaknutom položaju.


Chamaecyparis pisifera Squarrosa

Chamaecyparis pisifera Squarrosa

Opis:

Široko valjkasta krošnja, visine do 3 m, sporog rasta. Četine su srebrno plave, dok tokom zime dobijaju crvenkastu boju. Vrhovi grančica su blago povijeni na dole.

Uslovi gajenja:

Pogoduju joj polusenovita do osunčana stanista, rastesito i plodno zemljiste. Dobro podnosi orezivanje tako da je pogodna za topijarne forme.

Upotreba:

Pojedinačna i grupna sadnja, topijarne forme.


Juniperus chinensis Stricta

Juniperus chinensis Stricta

Opis:

Širokom kupasta gusto zbijena krošnja, plavo zelenih četina, visine do 3 m. Raste relativno brzo.

Uslovi gajenja:

Odgovaraju mu sunčani i polusenoviti položaji. Vrlo je otporana na orezivanje. Nema posebnih zahteva što se tiče zemljišta, sem da su umereno vlažna i dobro renirana.

Upotreba:

Formira lepe žive ograde, a dobro se razvija i u žardinjeri, uz brižljivu negu.


Picea abies Nidiformis

Picea abies Nidiformis

Opis:

Patuljasti četinar loptaste krošnje,sa granama koje polaze iz centra. Četine su kratke tamno zelene boje. Spororastuća vrsta,godišnje naraste od 3-4 cm, a tokom prvih deset godina može da dostigne metar u prečniku.

Uslovi gajenja:

Odgovara joj svetlo ili polusenovito mesto i umereno vlažno zemljište.

Upotreba:

Pogodna je za sadnju u alpinumima,manjim baštama i žardinjerama. lepo izgleda i u kombinaciji sa perenama i sezonskim cvetnicama.


Picea alba Conica

Picea alba Conica

Opis:

Izuzetno dekorativan varijetet smaragdno zelenih, sasvim kratkih četina, zvezdasto raspoređenih. Krošnja je izuzetno gusta i kompaktna, gotovo neprobojna. Veoma sporog rasta (oko 2.5 m za 25 godina!), porasta najviše do 3 m.

Uslovi gajenja:

Nije posebno zahtevna na kvalitet zemljišta, a odgovara joj osunčan položaj.

Upotreba:

Svojim upečatljivim oblikom odlično se uklapa u cvetnjake, alpinume, atrijume, predbašte, groblja, žardinjere i uz reprezentativne ulaze.


Picea pungens Glauca Globosa

Picea pungens Glauca Globosa

Patuljasta plava smrča

Opis:

Kuglasti varijetet plave smrče, maksimalnog rasta do 2m (oko 80cm za 10 god.). Krošnja je veoma pravilna, gusta i kompaktna, jasno plave boje.

Uslovi gajenja:

Ova vrsta četinara je veoma izdržljiva i prilagodljiva svim tipovima zemljišta, a najbolje uspeva na svežim i rastresitim zemljištima.

Upotreba:

Najviše se koristi za pojedinačnu sadnju u baštama, ali veoma efektno može izgledati i u kombinaciji sa drugim, patuljastim vrstama.


Pinus mugo

Pinus mugo

Planinski bor

Opis:

U punoj zrelosti dostiže visinu od 3-4m. Žbunastog je oblika sa krivim i po zemlji poleglim granama. Četine su srpasto povijene intenzivno zelene boje.

Uslovi gajenja:

Što se tiče uslova sredine nema posebene zahteve, podnosi ekstremna staništa sa jakim vetrovima.

Upotreba:

Podnosi i orezivanje, pa se može saditi i u žardinjere, ali i formirati izuzetno atraktivne žive ograde. Koristi se i za vezivanje zemljišta na strmim terenima.


Pinus sylvestris Watererii

Pinus sylvestris Watererii

Opis:

Izuzetna pravilna kuglasta forma kratkih srebrnasto plavo zelenih četina, visine do 4m, relativno sporog rasta.

Uslovi gajenja:

Dobro raste na osunčanim položajima, na skoro svakom dobro dreniranom zemljištu.

Upotreba:

Pogodan je za soliternu sadnju, na istaknutim položajima, za stroge geometrijske forme, ali i za kombinaciju sa drugim vrstama u slobodnim grupama. Može formirati i atraktivne žive ograde, a dobro raste i u žardinjerama, pa je zahvalan materijal i za veoma interesantne forme.


Thuja occidentalis Globosa

Thuja occidentalis Globosa

Kuglasta tuja

Opis:

Krošnja pravilna, kuglasta, visine do 1m (ređe 1,5m), jasno zelene boje.

Uslovi gajenja:

Skromnih zahteva. Pogoduju joj osunčani položaji, uz intenzivnije zalivanje tokom letnjeg perioda.

Upotreba:

Najlepša na travnjaku, pojedinačno ili u manjim grupama, kao i za nisku živu ogradu.


Thuja occidentalis Rheingold

Thuja occidentalis Rheingold

Opis:

Izuzetno popularan varijetet široko kupaste krošnje, zlatno žutih četina koje tokom zime dobiju bronzani ton, visine do 2,5m.

Uslovi gajenja:

Skromnih zahteva. Podnosi polusenku. Biljka podnosi orezivanje, te se visina i oblik mogu kontrolisati.

Upotreba:

Koristi se pojedinačno na travnjacima, u žardinjerama ili za žive ograde.


Thuja occidentalis Danica

Thuja occidentalis Danica

Opis:

Patuljasta tuja veoma kompaktne, skoro pravilno loptaste krošnje, visine do 0,6 m. Četine su jasno zelene, zimi dobiju bronzani ton. Raste veoma sporo.

Uslovi gajenja:

Pogoduju joj sunčani i polusenoviti položaji, na dubokom, umereno vlažnom i dobro dreniranom zemljištu.

Upotreba:

Pogodna za bordure, alpinume, žardinjere na balkonima, terasama.


Thuja occidentalis Tiny Tim

Thuja occidentalis Tiny Tim

Opis:

Patuljasta tuja veoma kompaktne, nešto izdužene forme, svetlo zelene boje, visine do 1m, širine do 0,5m. Raste veoma sporo.

Uslovi gajenja:

Pogoduju joj sunčani i polusenoviti položaji, na dubokom, umereno vlažnom i dobro dreniranom zemljištu.

Upotreba:

Pogodna je za alpinume i žardinjere.


Thuja orientalis Aurea Nana

Thuja orientalis Aurea Nana

Opis:

Zlatno žuti varijetet valjkaste forme, veoma sporog rasta ,visine do 1m. Zimi poprima bronzani ton.

Uslovi gajenja:

Razvija se u plodnim,srednje vlažnim,dobro dreniranim zemljištima.

Upotreba:

Koristi se za alpinume, grupe, bordure, žardinjere na terasama ili balkonima.