Loading...

Varijeteti vrsta iz Roda Juniperus sp.

Kleke

Opis:

Kao i osnovne vrste, veoma otporni i prilagodljivi.Izuzetno dobro podnose mraz i niske temperature, orezivanje, aerozagađenja.

Uslovi gajenja:

Rastu i na dosta siromašnim zemljištima, tako da je moguće uspešno gajiti ih i u žardinjerama.

Upotreba:

Najčešće se koriste u kombinacijama slobodnih formi, na strmim terenima za vezivanje zemljišta, kao i za zaklanjanje nepoželjnih detalja (hidranti, šahte i sl.). Polegle forme se koriste i kao pokrivači tla, kao i za sadnju na potpornim zidovima.


Juniprus horizontalis

Juniperus horizontalis

Opis:

Nizak, prilegli žbun sa dugim stablom i brojnim, kratkim, debelim granama. Četine su plavičastozelene do metalnosive. Ljuspaste čestine su male, eliptične, vrlo oštro zašiljene. Šišarce su plavičaste sa povijenim drškama.


Juniperus horizontalis Douglasii

Juniperus horizontalis Douglasii

Opis:

Prilegli žbun širok 2-3 m i visine 30-50 cm. Grančice su pravilno raspoređene na obe strane i čine oblik slova U. Četine su sivoplave a u jesen purpurne.


Juniperus chinensis Hetzii

Juniperus chinensis Hetzii

Opis:

Žbunasta forma, visine i širine oko 2m. Četine su srebrnasto sive. Dosta moćna biljka, nije za male prostore.


Juniperus horizontalis Andorra Compact

Juniperus horizontalis Andorra Compact

Opis:

Krošnja vrlo kompaktna, grane zbijene, prilegle, četine jasno zelene, zimi poprimaju ljubičastu boju. Širine oko 3m, visine oko 40cm.


Juniperus horizontalis Andorra Compact Variegata

Juniperus horizontalis Andorra Compact Variegata

Opis:

Razlikuje se od prethodne po tome što su pojedine mlade četine bledo žute boje, pa deluje "šatirana".


Juniperus horizontalis Blue Chip

Juniperus horizontalis Blue Chip

Opis:

Srebrno plava nepravilna puzava forma. Boja četina zadržava se i tokom zime. U širinu raste i do 2,5m, a u visinu svega oko 30cm.


Juniperus horizontalis Golden Carpet

Juniperus horizontalis Golden Carpet

Opis:

Žuto zelena forma snažnog rasta,sasvim poleglih grana koje se čak spuštaju niz potporne zidove. Četine tokom zime dobijaju ružičast ton. Širine je oko 2m, a visine svega 30-ak cm.


Juniperus horizontalis Prince of Wales

Juniperus horizontalis Prince of Wales

Opis:

Veoma popularna prilegla forma, prvenstveno zbog zimske ljubičaste boje četina. U širinu raste 3m, a u visinu svega 20cm.


Juniperus chinensis Old Gold

Juniperus chinensis Old Gold

Opis:

Kompaktna, nepravilna forma širine oko 2m, visine oko 1m. Mlade četine zlatno žute.


Juniperus chinensis Pfitzeriana Aurea

Juniperus chinensis Pfitzeriana Aurea

Opis:

Moćna forma širine oko 3 m, visine preko 1 m. Četine žuto zelene, zimi dobijaju bronzani ton.


Juniperus squamata Blue Carpet

Juniperus squamata Blue Carpet

Opis:

Polegla forma svetlo srebrno plavih četina, skoro horizontalnih grana. U širinu raste oko 1,5m, a u visinu oko 30cm.


Juniperus squamata Blue Star

Juniperus squamata Blue Star

Opis:

Patuljasta forma, širine svega oko 45cm, a visine oko 15cm. Krošnja je veoma kompaktna, svetlo sivo plave boje. Raste sporo i idealna je za alpinume, mini vrtove, žardinjere.


Juniperus squamata Meyeri

Juniperus squamata Meyeri

Opis:

Široko razgranata žbunasta forma uspravnih grana. Raste oko 2,5m u visinu i u širinu. Intezivno je plave boje, guste krošnje. Najlepši je kada se sadi pojedinačno ili u manjim ili većim grupama.


Juniperus horizontalis Plumosa

Juniperus horizontalis Plumosa

Opis:

Jasno zelena polegla krošnja tokom zime dobija izvanrednu ljubičasto narandžastu boju. Idealna za zimski kolorit. Širine oko 3 m, a visine oko 50cm.


Juniperus horizontalis Wiltonii

Juniperus horizontalis Wiltonii

Opis:

Srebrno plava, sasvim prilegla, pravilno se širi u svim pravcima do 2,5m, visine oko 20cm. Idealna za kaskade i zidove.


Juniperus chinensis Expansa Variegata

Juniperus chinensis Expansa Variegata

Opis:

Grane skoro horizontalne, pojedine mlade četine svetlo žute, gotovo bele, tako da deluje "šatirana". Širine oko 2m, visine oko 1m.