Loading...

Malč

Treset

Opis:

Najčešće se koristi za poboljšanje vodno-vazdušnog režima zemljišta kod teških i zbijenih, a naročito je pogodan na izrazito hladnim. Dodavanjem treseta zemljištu pospešuje se razvoj korenovog sistema, čime se omogućava bolja ishrana biljaka. Pored toga treset sadrži kompleks materija koje svojim dejstvom na biljni organizam aktiviraju životne procese. Koristi se u čistom stanju ili kao mešavina sa baštenskom zemljom i peskom. Bogat je mineralnim materijama neophodnim za rast biljaka.