Loading...
Abies concolor

Abies concolor

Dugoigličava jela

Opis:

Visoki četinar, do 25 m visine, širokokupaste krošnje i snažnog korena. Otporna na atmosferske i gradske uslove. Brzo raste.

Uslovi gajenja:

Ne podnosi senku. Dobro raste na svim zemljištima.

Upotreba:

Koristi se kao soliter, grupa, ali i u kombinaciji sa drugim vrstama, gde dolazi do izražaja njena neobična boja.


Abies koreana

Abies koreana

Koreanska jela

Opis:

Četinar kompaktne, kupaste krošnje do 10 m, sporog rasta.

Uslovi gajenja:

Tolerantna je na različite vrste zemljišta osim na izuzetno suva.

Upotreba:

Uspešno se koristi u manjim baštama i kamenjarima, kao i za pojedinačnu i grupnu sadnju.


Abies nordmanniana

Abies nordmanniana

Kavkaska jela

Opis:

Visine do 30 m, piramidalne krošnje.

Uslovi gajenja:

Raste brzo, najbolje u senci, ali podnosi i osunčane položaje. Zemljište ne bira, ali izbegava ekstremno suva i vlažna. Otporna je na vetar, umereno otporna na mraz, a podnosi do -20ºC. gradske uslove podnosi relativno dobro.

Upotreba:

Koristi se za grupe i masive,ali je efektna i kao soliter,kada joj se krosnja razvija do zemlje.


Abies pinsapo

Abies pinsapo

Španska jela

Opis:

Visoko četinarsko drvo, do 25 m, kupaste krošnje.

Uslovi gajenja:

Traži osunčane položaje, dobro podnosi sušu, a prema zemljištu je skromna - raste i na peščanim i suvim.

Upotreba:

Naročito je lepa kao soliter, a zbog svoje pravilne krošnje može formirati i aleje.


Cedrus atlantica

Cedrus atlantica

Atlaski kedar

Opis:

Izuzetno robustan četinar, može izrasti do 40 m. Iako poreklom sa planine Atlas, pokazao se veoma uspešan na staništima širom Srbije, kao i na primorju.

Uslovi gajenja:

Voli svetao položaj. Spada medu najotpornije vrste kedrova na klimatske ekstreme.

Upotreba:

Zbog svoje robusne krošnje zahteva veliki prostor, ali zato odraslo stablo deluje veoma moćno. Preporučuje se pojedinačna ili sadnja u manjim grupama. Pogodan je za ozelenjavanje površina oko masivnih objekata.


Chamaecyparis lawsoniana

Chamaecyparis lawsoniana

Lavsonov pačempres

Opis:

Na prirodnim staništima raste do 30 m. Krošnja je kupasta, savijenog vrha, gustih grana, četine zelene do plavo zelene. U mladosti raste sporo, kasnije brže.

Uslovi gajenja:

Otporan na mraz i niske temperature do -25 ºC. Vrsta senke. Nije probirač zemljišta. Otporan je na vetar, dim i prašinu, ali osetljiv na sušu, kako u zemljištu, tako i u vazduhu.

Upotreba:

: Najveću primenu nalazi kod formiranja živih ograda. Izuzetno dobro podnosi orezivanje, što povoljno utiče i na progušćavanje krošnje. Može se koristiti i za formiranje topijarnih formi i oblika.


Cedrus deodara

Cedrus deodara

Himalajski kedar

Opis:

Robusni četinar, u prirodi poraste i do 50 m, piramidalne krošnje povijenog vrha stabla i svih vrhova grana.

Uslovi gajenja:

Najbolje raste na dubokom, glinovitom i za vodu propusnom zemljištu, a odgovara mu povećanavlažnost vazduha i tla. Dobro podnosi zasenu, a u našim uslovima treba ga saditi na toplijim mestima, zaštićenim od mraza i hladnog vetra, na šta je u mladosti veoma osetljiv, kao i na velike dnevne temperaturne razlike.

Upotreba:

Sadi se u grupama, u kombinaciji sa drugim vrstama ili sam, kada gusta krošnja dopire do zemlje.


Chamaecyparis lawsoniana Stewartii

Chamaecyparis lawsoniana Stewartii

Opis:

Dugo godina jedan od najpopularnijih visokih četinara zbog zlatno žute prolećne boje četina, koja se u zimskom periodu menja u žuto zelenu. Visok oko 10 m.

Uslovi gajenja:

Nema nikakvih posebnih zahteva prema uslovima sredine, što ga čini još popularnijim. Dobro podnosi vetar i jedan je od retkih zlatnih varijeteta pačempresa koji ne strada na direktnom suncu.

Upotreba:

Najlepši je kada se sadi pojedinačno ili u malim grupama.


Cupressocyparis leylandii

Cupressocyparis leylandii

Opis:

Brzorastući hibrid čempresa i pačempresa. Dostiže od 15-20m. Krošnja pravilna, piramidalna, sa zatupljenim vrhom.

Uslovi gajenja:

Nije izbirljiv prema uslovima sredine, što je nasledio od pačempresa, a znatno brže raste. Najviše mu odgovaraju propusna zemljišta i sunčani ili polusenoviti položaji.

Upotreba:

Pogodan za formiranje živih ograda i barijera.

Varijeteti:

Cupressocyparis leylandii Castewellan Gold - varijetet kome su četine na vrhovima grana zlatno žute.

Cupressocyparis leylandii Gold Rider - varijetet zeleno žutih četina.

Cupressocyparis leylandii Silver dust - Varijetet kod koga su vrhovi samo kod nekih grana gotovo sasvim beli, tako da cela biljka deluje kao "šatirana".


Picea omorica

Picea omorica

Pančićeva omorika

Opis:

Najelegantniji i najlepši evropski četinar. Biljka piramidalne, izuzetno vitke krošnje, prečnika do 3m i visine do 30 (50)m. četine jasno zelene, sa naličja beličaste.

Uslovi gajenja:

Veoma je otporna na uslove staništa, a pokazala je i veliku otpornost na gradske uslove, što je, uz veliku dekorativnost, čini zahvalnom vrstom za sve tipove zelenih površina, od malih vrtova do šumskih sastojina.

Upotreba:

Koristi se kao soliterno stablo, u grupama, za visoke barijere. Mlada stabla se koriste kao novogodišnje i božićno drvo.


Picea pungens

Picea pungens

Bodljiva smrča

Opis:

Četinar pravilno kupaste krošnje, dostiže do 30 m. Dugovečna vrsta, doživi i do 500 godina.

Uslovi gajenja:

Podnosi jake zimske mrazeve, kao i kasne prolećne. Izdržava jake suše i suv vazduh. Na gradske uslove je najotpornija od svih vrsta smrča. Ne bira zemljište. Dobro podnosi presađivanje u odraslom stanju, a u mladosti i orezivanje.

Upotreba:

Koristi se za samostalnu sadnju, kao i u grupi. Pogodna je i za guste žive ograde.


Pinus excelsa

Pinus excelsa

Himalajski bor

Opis:

Brzorastući četinar piramidalne krošnje, dugih plavo zelenih četina,može dostići do 20m.

Uslovi gajenja:

Vrlo je otporan na uslove sredine. Podnosi niske temperature, ali je preporučljivo saditi ga na mestima zaštićenim od ledenih vetrova. Ne podnosi suva zemljišta, a najbolje se razvija na svežim i bogatim formiranim na silikatnoj podlozi.

Upotreba:

Najlepši je kada se sadi pojedinačno, kao soliterno stablo, za šta je, obzirom na njegovu veličinu, potreban zaista veliki prostor. Lep je i u kombinaciji sa drugim vrstama.


Pinus nigra

Pinus nigra

Crni bor

Opis:

Tamno zelene, krute četine formiraju široko kupastu do kišobranastu krošnju. U zavisnosti od uslova sredine može dostići veliku visinu, do 30 m.

Uslovi gajenja:

Svetloljubiva je vrsta. Ubraja se u otporne četinare. Raste uspešno i na suvim, peskovitim zemljištima. Otporan na sušu, vetar i gradske uslove.

Upotreba:

Može se koristiti u ozelenjavanju na svim tipovima zemljišta. Tamnom bojom svojih četina daje izuzetan materijal za obrazovanje kontrastnih kombinacija sa vrstama svetle boje lišca, a efektan je i za pojedinačnu i sadnju u manjim grupama.


Pinus sylvestris

Pinus sylvestris

Beli bor

Opis:

Beli bor se ubraja u pionirske vrste, pogodne za pošumljavanje goleti nastalih erozijom požarišta i sl. U idealnim uslovima može narasti i do 30 m, ali najčešće poraste daleko manje.

Uslovi gajenja:

Vrsta je koja podnosi najekstremnije uslove sredine, visoke nadmorske visina, čak i izuzetno peskovito zemljište.

Upotreba:

Koristi se za kontrastne kombinacije sa vrstama tamnije boje, a efektan je i za pojedinačnu i sadnju u manjim grupama.


Pinus strobus

Pinus strobus

Vajmutov bor

Opis:

Četinar piramidalne krošnje, dostiže od 15 – 25m. Vajmutov bor spada u brzorastuće vrste.

Uslovi gajenja:

Otporna vrsta, bez posebnih zahteva prema uslovima sredine. Raste na vrlo različitim staništima, uglavnom na glinovitim, vlažnim i kiselim zemljištima.

Upotreba:

Iako izuzetno visoko stablo, ovaj bor je jedan od omiljenih u vrtovima zbog svoje široko piramidalne krošnje, sa granama koje se pružaju horizontalno od debla. Efektan je za pojedinačnu i sadnju u manjim grupama. Koristi se i za drvorede.


Pseudotsuga menziesii

Pseudotsuga menziesii

Duglazija

Opis:

Visoki, brzorastući četinar,širokopiramidalne krošnje.

Uslovi gajenja:

Odgovaraju joj sveža i dublja zemljišta, a traži i dovoljno vlage u vazduhu.

Upotreba:

Najčešće se koristi za formiranje zelenih masiva, ali sve više i za pojedinačnu sadnju.


Taxodium distichum

Taxodium distichum

Močvarni čempres

Opis:

Dostiže do 25 m, piramidalne krošnje koju formiraju horizontalne grane. Jedan je od retkih listopadnih četinara. U povoljnim uslovima raste brzo.

Uslovi gajenja:

Voli svele položaje i močvarno, glinovito ili peskovito tlo. Krečnjačke terene ne podnosi. Izdržava kratkotrajne temperature do -30ºC.

Upotreba:

Sadi se najčešće pored vodenih površina i na močvarnim terenima. Dodatnu draž daje i jesenja boja četina.


Taxus baccata

Taxus baccata

Tisa

Opis:

U visinu poraste 15 m, a prečnik stabla može da dostigne do 1m. U baštama dostiže visinu do 5m. Često je žbun sporog rasta. Krošnja je široko zaobljena i zavisno od hortikulturnih formi može biti stubasta, jajasta ili polegla.

Uslovi gajenja:

Podjednako dobro raste na svetlu i u senci, na bogatom i siromašnom zemljištu i izuzetno je dugovečna.

Upotreba:

Veoma dobro podnosi orezivanje pa se često koristi za topijarne forme i žive ograde.


Thuja plicata

Thuja plicata

Džinovska tuja

Opis:

Kod nas dostiže 12-15m. Sa svojom usko piramidalnom krošnjom i brzim porastom predstavlja idealan materijal za masive, drvorede, izuzetno visoke ograde.

Uslovi gajenja:

Otporna je na mraz, osim u mladosti, kada je treba zaštititi, a odgovara joj vlažno, duboko i propusno zemljište i vlaga u vazduhu.

Upotreba:

Dobro podnosi orezivanje. Idealna je za žive ograde.