Loading...
Acer campestre

Acer campestre

Klen

Opis:

Listopadno drvo okruglaste krošnje do 15 m visine i do 10 m širine, tamno zelenih listova koji u jesen postaju jasno žuti. Veoma otporna na gradske uslove i dobro podnosi orezivanje.

Uslovi gajenja:

Kao domaća vrsta odlično podnosi klimu našeg podneblja. Dobro raste na skoro svakom hranljivom zemljištu sa dovoljno vlage. Zahteva osunčane položaje ili polusenku.

Vreme cvetanja:

Zelenkasto-žuti cvetovi u uspravnim gronjama se pojavljuju u aprilu-maju.

Upotreba:

Oblik i gustina krošnje čine ovu vrstu izuzetno pogodnom za formiranje visokih živih ograda. Inače se koristi i za grupnu i pojedinačnu sadnju, gde se takode postiže izuzetan dekorativan efekat.


Acer negundo

Acer negundo

Pajavac

Opis:

Drvo visine do 15 m, širine krošnje oko 10 m. Veoma otporna i prilagodljiva vrsta, brzog porasta, guste krošnje svetlih listova koji s jeseni postaju jasno žuti.

Uslovi gajenja:

Najbollje raste na vlažnim, dobro dreniranim zemljištima, ali najbolje od svih javora podnosi siromašna, zaslanjena, kao i dugotrajnu sušu. Voli sunčane položaje. Štetni gasovi mogu ga oštetiti, ali se vrlo brzo oporavlja. Dobro podnosi orezivanje.

Vreme cvetanja:

Cveta rano u martu, pre listanja.

Upotreba:

Izuzetno dekorativna vrsta za male vrtove, krovne bašte, za pojedinačnu sadnju na travnjaku, ispred zelenih masiva tamnije boje i sl.


Acer platanoides

Acer platanoides

Mleč

Opis:

Drvo visine oko 25 m, široke široko piramidalne krošnje širine 25 m, robusnog i snažnog izgleda. Veoma krupni, režnjeviti listovi s jeseni dobijaju jasno žutu boju, koja postepeno prelazi u narandžastu i crvenu.

Uslovi gajenja:

Izuzetno je otporan na zimske temperature i mraz u svim našim područjima. Zahteva sveže i duboko zemljište, ali toleriše povremenu sušu. Otporan je na aero zagađenje. Najbolje uspeva na osunčanim i polusenovitim položajima.

Vreme cvetanja:

U aprilu ga krase žuto zelene cvetne rese.

Upotreba:

Tamno zeleni listovi čine ga pogodnim za kombinovanje sa vrstama svetle krošnje. Efektan je kao soliter i u masivu, a posebno za visoke drvorede urbanih zona.


Acer platanoides Crimson King

Acer platanoides Crimson King

Opis:

Varijetet visine 15-20 m, širine krošnje 6-8 m. Tamno purpurni listovi u jesen postaju smeđi.

Uslovi gajenja:

Najbolje uspeva na plodnom, svežem i dobro aerisanom zemljištu. Najlepšu boju lista ima na osunčanim položajima.

Vreme cvetanja:

U aprilu ga krase žuto zelene cvetne rese.

Upotreba:

Upotreba kao kod osnovne vrste.


Acer pseudoplatanus

Acer pseudoplatanus

Obični javor

Opis:

Izuzetno visoko drvo, visine i do 30 m, lepe, ovalne krošnje širine oko 20m. Raste brzo. Krupni, režnjeviti, tamno zeleni listovi s jeseni dobijaju izuzetno lepu žutu boju. Kod nas je domaća vrsta, prilagođena klimi našeg podneblja.

Uslovi gajenja:

Najbolje uspeva na dubokom, plodnom i lakom zemljištu. Prija mu povećana vlažnost vazduha.

Vreme cvetanja:

Cveta nakon listanja, u aprilu-maju.

Upotreba:

Veliko drvo primereno svim velikim površinama gradskih i vangradskih sredina. Izuzetan kao soliterno stablo ili drvored, a u masivu može predstavljati izuzetnu pozadinu za manje vrste svetle krošnje.


Acer rubrum

Acer rubrum

Kanadski javor

Opis:

: U kulturi dostiže oko 20 m. Ovalna krošnja je nešto uža ili dostiže visinu. Listovi su režnjeviti, sa lica jasno zeleni, sa naličja sivi, u jesen dobijaju žutu boju koja kasnije prelazi u crvenu.

Uslovi gajenja:

Izdržava zimske temperature i do -40ºC. Traži senovite položaje. Najbolje raste na nešto težem, ali propustnom zemljištu, mada podnosi dosta visok nivo podzemnih voda. Aero zagadenje mu ne smeta, kao ni vetar. Sušu ne podnosi.

Vreme cvetanja:

Cveta aprila-maja, pre listanja. Iz crveno žutih cvetova razvijaju se koralno crveni plodovi.

Upotreba:

Pogodan za pojedinačnu ili grupnu sadnju, kao i za drvorede.


Acer saccharinum

Acer saccharinum

Srebrnolisni javor

Opis:

Piramidalna forma, visine do 30 m, širine krošnje oko 25 m. Listovi su duboko režnjeviti, tamno zeleni, sa naličja plavkasto beli, u jesen zlatno žuti.

Uslovi gajenja:

Dobro podnosi mraz i zimske temperature našeg područja. Odgovaraju mu senoviti položaji na lakom, propustnom, neutralnom do kiselom zemljištu. Podnosi sušu, ali i vlažno zemljište, kao i aero zagadenje. Dobro uspeva na strmim terenima.

Vreme cvetanja:

Cveta pre listanja u februaru-martu.

Upotreba:

Pravi je izbor za velike površine, naročito one severno orjentisane ili na severnoj strani visokih zgrada. Formira upečatljive drvorede.


Aesculus hippocastanum

Aesculus hippocastanum

Divlji kesten

Opis:

Snažno stablo, visine i do 25 m i širine krošnje oko 20m. Raste sporo. Krošnja je široko piramidalna u mladosti, da bi kasnije postala nešto okruglija.

Uslovi gajenja:

Dobro podnosi naše klimatske uslove. Zemljište ne bira, ali mu najviše odgovaraju duboka i hranljiva, srednje teška i umereno vlažna. Raste na osunčanim položajima ili u polusenci. Veličina krošnje može se redukovati orezivanjem na samom kraju zime.

Vreme cvetanja:

Tokom maja izuzetno atraktivne, do 25cm dugačke, uspravne cvasti od belih cvetova sa žutim i ružičastim mrljama.

Upotreba:

Sadi se samo na većim zelenim površinama, kao soliterno stablo, u grupama ili u kombinaciji sa visokim četinarima. Formira lepe drvorede. Ispod njegove guste krošnje treba planirati isključivo vrste koje podnose senku.


Aesculus x carnea Briotii

Aesculus x carnea Briotii

Crveni divlji kesten

Opis:

Snažno stablo, visine oko 15 m i širine krošnje oko 10 m, ali raste sporo (oko 30 cm za godinu dana). Krošnja je široko piramidalna u mladosti, da bi kasnije postala nešto okruglija. Stvara duboki hlad.

Uslovi gajenja:

Dobro podnosi naše klimatske uslove. Zemljište ne bira, raste čak i na krečnjačkim terenima, ali mu najviše odgovaraju duboka i hranljiva. Raste na osunčanim položajima ili u polusenci.

Vreme cvetanja:

Tokom maja krase izuzetno atraktivne, do 30 cm dugačke, uspravne cvasti od ružičasto žutih cvetova.

Upotreba:

Ima najveću primenu kod formiranja gustih živih ograda, koje se mogu orezivati u najrazličitije oblike. Splet gustih grana čini ga interesantnim i zimi, bez lišća. U njegovoj krošnji rado se gnezde ptice.


Carpinus betulus

Carpinus betulus

Grab

Opis:

Lišćar visine oko 20 m i širine krošnje do 15 m. Krošnja je gusta, objajasta, može se formirati od same zemlje. Lišće u jesen dobija zlatno žutu boju.

Uslovi gajenja:

: Domaća je vrsta, te je veoma otporan prema mrazu. Zemljište ne bira, ali mu najviše prijaju laka. Izrazito kiselo mu ne odgovara. Raste na osunčanim i polusenovitim položajima. Dobro podnosi orezivanje. Otporan je na aerozagađenje.

Vreme cvetanja:

Cvetovi u obliku svetlo žutih resa se pojavljuju pre i za vreme listanja.

Upotreba:

Ima najveću primenu kod formiranja gustih živih ograda, koje se mogu orezivati u najrazličitije oblike. Splet gustih grana čini ga interesantnim i zimi, bez lišća. U njegovoj krošnji rado se gnezde ptice.


Castanea sativa

Castanea sativa

Pitomi kesten

Opis:

Raste kao visoko drvo, visine preko 20 m i širine veće od 10 m. Krošnja je gusta, široko loptasta. Oko 20 cm dugački listovi u jesen su izuzetno lepe zlatno žute boje.

Uslovi gajenja:

U našem podneblju uspešno raste svuda sem u veoma hladnim područjima. Bez oštećenja podnosi niske temperatore do -30ºC. Probirač je što se tiče uslova sredine. Odgovara mu blaga i vlažna klima. Voli uglavnom kiselo zemljište, dobro drenirano, a kada se sasvim ukoreni ne smeta mu ni povremeno plavljenje. Vrsta je svetla, a može podneti slabiju senku.

Vreme cvetanja:

Cveta posle listanja. Cvetovi su u klasastim cvastima, zelenkasto bele boje, intenzivnog mirisa, naročito noću. Cveta jula meseca. Plodovi su jestivi i sazrevaju septembra - oktobra.

Upotreba:

Osim ekonomske vrednosti ima i veliku dekorativnost, pa se rado koristi u ozelenjavanju, za grupnu i pojedinačnu sadnju, a zbog svoje krošnje pravilnog oblika pogodan je i za drvorede.


Catalpa bignonioides

Catalpa bignonioides

Katalpa

Opis:

Drvo visine do 10 m, isto toliko široke kišobranaste krošnje. Deblo je često nepravilno i krivo. Veliki srcasti listovi zelene boje dugi su i do 25cm.

Uslovi gajenja:

Dugovečna vrsta. Voli duboko, hranljivo, srednje teško, umereno vlažno i dobro drenirano zemljište na osunčanim položajima. Odlično podnosi letnje vrućine i sušu, kao i gradske uslove.

Vreme cvetanja:

Mirišljavi, beli, trubičasti cvetovi, skupljeni u piramidalne cvasti dužine oko 30cm cvetaju u junu. U septembru sazrevaju plodovi - do 40cm dugačke, tanke mahune koje ostaju na granama cele zime.

Upotreba:

Koristi se za pojedinačnu sadnju ili za niske drvorede duž aleja. Dobar izbor i za intimne prostore privatnih vrtova i za reprezentativne javne gradske površine, gde je potrebno oblikovanje krošnje.


Celtis australis

Celtis australis

Koprivić

Opis:

Domaća vrsta visine do 15m, lepe, guste krošnje širine oko 10m. Lišće je tamnozelene boje, a u jesen postaje žuto.

Uslovi gajenja:

Otporan je na niske temperature i mraz. Zemljište ne bira, pa dobro uspeva i na plitkim i suvim. Voli osunčane položaje. Dobro podnosi sušu, a aero zagađenje mu ne smeta.

Vreme cvetanja:

Sitni, neupadljivi, žućkasti cvetovi rastu pojedinačno ili po 2-4 u skupinama, a cvetaju u aprilu i maju u isto vreme sa listanjem. Plodovi su mali i okrugli, nakon sazrevanja smeđi ili tamno ljubičasti. Slatki su i jestivi.

Upotreba:

Kod nas je od davnina rado korišćena dekorativna vrsta, nekada veoma popularna drvoredna vrsta u Vojvodini. Podesan je za pojedinaču i grupnu sadnju, kao i za drvorede, posebno uz jako zagađene saobraćajnice.


Corylus colurna

Corylus colurna

Mečija leska

Opis:

Drvo visine oko 25m, veoma lepe guste, široko valjkaste krošnje širine do 15m. Raste brzo. Listovi su tamno zeleni, krupn i ostaju zeleni na granama do duboko u jesen.

Uslovi gajenja:

Obzirom da potiče iz našeg podneblja, zimske temperature joj ne smetaju. Raste na sunčanim mestima, na lakom, vlažnom, propustnom zemljištu.

Vreme cvetanja:

Cveta pri kraju februara. Muški cvetovi, skupljeni u cvasti - viseće rese, razvijaju se s jeseni, dok se ženski, sitni, uspravni i jedva uočljivi, nalaze ispod muških.

Upotreba:

Veoma lepo i moćno stablo, primereno velikom prostoru. Sadi se pojedinačno ili u grupama. Pravilan oblik krošnje i debla čini je dobrim izborom za drvorede na širokim saobraćajnicama. Razgranat korenov sistem dobro vezuje zemljište na nagibima. Podesna je i za vetrozaštitne pojaseve.


Fraxinus excelsior

Fraxinus excelsior

Beli jasen

Opis:

Domaća vrsta, na prirodnom staništu dostiže visinu i do 40m i isto toliku širinu krošnje, dok u urbanim područjima raste nešto niže. Brzog je porasta.

Uslovi gajenja:

Kao domaća vrsta otporan je i na zimske i na letnje temperature našeg područja. Najviše mu odgovaraju duboka i sveža zemljišta na osunčanim položajima.

Vreme cvetanja:

Cveta pre listanja, u rano proleće.

Upotreba:

Dekorativan je i leti zbog svetle krošnje i u jesen kada sazrevaju plodovi. Koristi se za sadnju u grupama, ali je izuzetno dekorativan i kao soliter na prostranom travnjaku ili u kombinaciji sa drugim vrstama tamnije boje krošnje. Drvoredi jasena su izuzetno atraktivni.


Fraxinus ornus

Fraxinus ornus

Crni jasen

Opis:

Srednje visoko stablo, visine oko 10m i isto toliko široke krošnje. Kod nas od prirode rasprostranjen na nešto toplijim staništima. Okrugla krošnja tamno zelenih listova čini lep kontrast sa sivom korom, a u jesen listovi dobijaju crvenu do tamno purpurnu boju.

Uslovi gajenja:

U našem podneblju ne treba ga saditi samo u ekstremno hladnim područjima. Zemljište ulavnom ne bira, ali najbolje raste na lakim, dobro dreniranim, na osunčanim položajima.

Vreme cvetanja:

U maju cvetaju krem beli, mirisni cvetovi u velikim metličastim cvastima i u ovom periodu crni jasen je zaista jedna od najdekorativnijih vrsta na zelenim površinama.

Upotreba:

Lepa i rado korišćena vrsta, kako na velikim tako i na nešto manjim zelenim površinama. Sadi se pojedinačno, u grupama ili kao izuzetno atraktivni drvoredi. Razgranat koren dobro vezuje zemljište, pa se uspešno koristi i za vezivanje zemljišta na strmim terenima.


Ginkgo biloba

Ginkgo biloba

Ginko

Opis:

Listopadno drvo poreklom iz Kine, Koreje i Japana, tercijerni relikt i endemit visine preko 30m, i prečnika stabla preko2m. Krošnja mladog stabla je piramidalna, a odraslog široko ovalna. Nesvakidašnji i veoma dekorativni lepezasti listovi, u proleće imaju svetlo zelenu boju, u leto tamnije zelenu do sivu, dok u jesen žutu boju.

Uslovi gajenja:

Otporan je na mraz. Raste na različitim staništima, ali najviše mu prija dublje, sveže zemljište. Dobro podnosi gradske uslove.

Vreme cvetanja:

Upotreba:

Naročito je dekorativan posađen pojedinačno, ali je efektan i u manjim grupama. Formira posebno atraktivne drvorede urbanih sredina.


Liquidambar styraciflua

Liquidambar styraciflua

Likvidambar

Opis:

Drvo visine do 25m, široko piramidalne, pravilne krošnje, u osnovi široke do 10m, koju formira od zemlje. Listovi su krupni, svetlo zeleni, duboko režnjeviti i vrlo lepi. U ranu jesen menjaju boju od žute, preko narandžaste i koralno crvene do gotovo crne i dugo ostaju na granama.

Uslovi gajenja:

U našem podneblju ne treba saditi u područjima sa ekstremno hladnim zimama (izdržava do - 20ºC). Odgovaraju mu dublja i vlažna zemljišta. Podnosi i povremeno plavljenje, ali strada od suše. Podnosi kratkotrajne niske temperature. Raste na osunčanim položajima. Otporan je na gradske uslove, naročito dim i prašinu.

Vreme cvetanja:

Cvetovi nisu upadljivi, žućkasti, ženski na tankim drškama u glavicama, a muški bez kruničnih listica, u kraćim glavicama.

Upotreba:

Dobro podnosi orezivanje, pa se krošnja može oblikovati ili formirati na većoj visini. Može se saditi pojedinačno, kao detalj na travnjaku (što deluje izuzetno efektno), u grupama, kombinovati sa drugim vrstama tamnije boje, ili saditi u drvorede.


Liriodendron tulipifera

Liriodendron tulipifera

Tulipanovac

Opis:

Lišćar zaista velikih dimenzija, visine i do 30m, širine krošnje do 15m, raste brzo. Izuzetno je dugovečan (doživi i 500 godina). Listovi su krupni, sjajno zeleni, oblikom podsecćaju na liru. U jesen dobijaju zlatno žutu boju. Raste veoma brzo.

Uslovi gajenja:

Relativno je otporan na mraz. U mladosti podnosi temperature do -15, a starija stabla i do -30ºC. Zato treba izbegavati sadnju na područjima sa ekstremno niskim temperaturama i čestim kasnim prolećnim mrazevima. Dobro raste na umereno vlažnom, srednje bogatom zemljištu, na osunčanim do polu zasenjenim položajima.

Vreme cvetanja:

Tokom maja - juna poseban ukras predstavljaju krupni, žuti cvetovi koji liče na cvetove lale.

Upotreba:

Obzirom na svoju veličinu sadi se isključivo na velikim površinama i to najčešće kao soliterno stablo, zbog izuzetne dekorativnosti. Izuzetno atraktivna vrsta za drvorede, naročito u periodu cvetanja.


Platanus x acerifolia

Platanus x acerifolia

Javorolisni platan

Opis:

Izuzetno robusno drvo visine do 30m i širine krošnje do 20m. Brzorastuća vrsta. Gusta krošnja stvara "debeli" hlad. Listovi su tamno zeleni, režnjeviti, dugački do 25cm. U jesen su zlatno žuti.

Uslovi gajenja:

Izdržava zimske temperature do -35ºC. Raste na gotovo svakom zemljištu, na osunčanim položajima. Odlično podnosi dim, prašinu i aerozagađenje, pa je jedna od najčešće sađenih vrsta u urbanim zonama.

Vreme cvetanja:

Upotreba:

Korenje je veoma snažno i izbija na površinu, pa ga ne treba saditi blizu zastrtih platoa, staza, ulica i sl. jer veoma lako odiže i lomi i beton. Zbog ove osobine, suprotno ustaljenoj praksi, ne treba ga saditi u ulične drvorede, a naravno ni blizu objekata, kako ne bi oštetio temelje. Primeren je velikim zelenim površinama, naročito na mestima gde treba obezbediti hladovinu. Sadi se pojedinačno ili u grupama i većim zasadima. Može se formirati i drvored, ali pored staza i puteva gde je moguća sadnja na dovoljnoj udaljenosti.


Quercus borealis

Quercus borealis

Crveni hrast

Opis:

Drvo visine oko 30m, krošnje široko zaobljene, širine oko 20m. Listovi su duboko režnjeviti, dugi do 20cm, u jesen prvo žuti da bi do početka zime postali vatreno crveni.

Uslovi gajenja:

Zimske temperature našeg podneblja mu ne smetaju. Prilagodljiv uslovima staništa, podnosi i kisela zemljišta. Ne voli krečnjak. Loše podnosi kako sušu, tako i plavljenje. Dobro podnosi zasenu.

Vreme cvetanja:

Cveta u maju.

Upotreba:

Odgovaraju mu veliki prostori. Sadi se pojedinačno ili u masivima. Kao i drugi hrastovi, pogodan je za formiranje pozadine za razne detalje.


Sophora japonica

Sophora japonica

Sofora

Opis:

Robusno drvo, visine oko 25m, okrugle, prozračne krošnje širine oko 18m. Listovi su jasno zeleni, sa naličja sivo zeleni.

Uslovi gajenja:

Klimu našeg podneblja dobro podnosi. Najviše joj odgovara lako, dobro drenirano zemljište i osunčani položaji. Dobro podnosi sušu i letnje žege, čak obilnije cveta što su leta duža i toplija. Ne smeta joj aerozagađenje. Ne strada od vetroloma.

Vreme cvetanja:

U junu, u cvastima dugim oko 25 cm cvetaju krem beli beli cvetovi iz kojih se krajem leta razvijaju brojne brojaničaste mahune.

Upotreba:

Sadi se na većim površinama, pojedinačno ili u grupama. Može se koristiti u vetrozaštitnim pojasevima. Medonosna vrsta.


Tilia platyphyllos

Tilia platyphyllos

Krupnolisna lipa

Opis:

Izuzetno moćno drvo, visine i preko 30m, okrugle krošnje širine i do 20m. Raste brzo i veoma je dugovečna vrsta. Listovi su krupni (prečnika do 15cm), tamno zeleni, skoro okrugli, u jesen dobiju lepu žutu boju.

Uslovi gajenja:

Nešto je osetljivija na mrazeve, naročito u mladosti, pa je u područjima gde postoji opasnost od kasnih prolećnih mrazeva bolje opredeliti se za srebrnu lipu (T. tomentosa). Zahteva nešto hranljivije zemljište. Najviše joj prija polusenka. Dobro raste na nagibima. Gradske uslove izuzetno dobro podnosi.

Vreme cvetanja:

Cveta krajem maja - početkom juna. Cvetovi su mirisni, medonosni i lekoviti.

Upotreba:

Koristi se za široke aleje, drvorede, i pojedinačnu sadnju na prostranim zelenim površinama. Zbog izuzetno velikih listova i otpornosti na aerozagađenja poželjna je sadnja na zelenim površinama industrijskih naselja, u zaštitnim pojasevima (zaštita od buke, prašine i sl). Koren je dobro razgranat i snažan, pa se može saditi na mestima gde je potrebno vezivanje zemljišta.


Tilia argentea

Tilia argentea

Srebrnolisna lipa

Opis:

Drvo visoko do 30m, široko piramidalne, guste i pravilne krošnje, širine do 20m. Listovi su sitniji nego kod rane lipe - do 10cm u prečniku, okrugli, tamno zeleni a s naličja beli, u jesen dobiju lepu žutu boju.

Uslovi gajenja:

Klimu našeg podneblja dobro podnosi. Odgovaraju joj laka, umereno vlažna i dobro drenirana zemljišta. Raste na osunčanim položajima. Dobro podnosi letnju žegu i sušu, ali i veliku vlagu. Odlično podnosi gradske uslove, a otporna je i prema većini vrsta insekata.

Vreme cvetanja:

Cveta u junu, posle rane lipe. Cvetovi su mirisni.

Upotreba:

Jedna je od najdekorativnijih lipa, kako zbog oblika i veličine krošnje, tako i zbog boje listova, srebrnasto bele s naličja. Podesna je za široke aleje, drvorede, i pojedinačnu sadnju na prostranim zelenim površinama. Poželjna u vetrozaštitnim pojasevima.