Loading...
Aucuba japonica Variegata

Aucuba japonica Variegata

Aukuba

Opis:

Zimzeleni žbun visine oko 3m i širine do 2,5m. Posebno cenjena forma zbog krupnih, oko 20cm dugačkih, sjajnih, kožastih, tamno zelenih listova, isprskanih mnogobrojnim zlatno žutim mrljama.

Uslovi gajenja:

Najbolje raste u senci, ali dobro podnosi i duboku senku. Odgovaraju joj sveža, glinovita zemljišta. Izdržava dosta niske temperature. Raste sporo.

Vreme cvetanja:

Upotreba:

Idealna kao donji sprat ispod visokog drveća, ili kao detalj na senovitim delovima zelene površine, gde teško uspeva većina drugih biljaka. Naročito korisna pored visokih objekata, na severnoj strani i drugim arhitektonskim elementima zasenjenim površinama.


Berberis candidula

Berberis candidula

Opis:

Gusto razgranat zimzeleni žbun visine 40-80cm i širine do 1,2m. Listovi tamno zeleni, sjajni, sa poleđine srebrno beli. Tokom zime boja im se može promeniti u crvenu.

Uslovi gajenja:

Uspeva i na siromašnim i teškim zemljištima. Jednako dobro podnosi i zasenu i osunčane položaje. Podnosi sušu i urbane uslove.

Vreme cvetanja:

Tokom maja krošnja je prekrivena zlatno žutim cvetovima.

Upotreba:

Pogodan je za perenjake, alpinetume, žardinjere, male vrtove, niske bordure. Može se koristiti i kao pokrivač tla.


Buxus sempervirens

Buxus sempervirens

Šimšir

Opis:

Raste sporo, inače njegovu gustu, kompaktnu krošnju čine sitni, sjajni, tamno zeleni listići, u proleće jasno zelene boje. Ima izuzetnu regenerativnu moć, tako da podnosi jako orezivanje, što omogućava stvaranje najrazličitijih oblika.

Uslovi gajenja:

Veoma je otporan na uslove sredine. Dobro podnosi niske temperature, letnju žegu, dim, prašinu i gasove, sunčane položaje kao i duboku senku. Obzirom na skromne zahteve i izuzetnu izdržljivost, naročito prema suši i visokim temperaturama, u žardinjerama odlično uspeva, uz osnovnu negu.

Vreme cvetanja:

Cveta rano.

Upotreba:

Od davnina se koristi za oblikovanje zelenih ograda i različitih ukrasnih oblika (topijarnih formi), od najjednostavnijih geometrijskih, do izuzetno loženih.


Cotoneaster dammeri

Cotoneaster dammeri

Opis:

Zimzeleni razgranati žbun sa puzećim granama koje čvrsto naležu na zemlju. Listovi zeleni, 1-3cm dugi.

Uslovi gajenja:

Vreme cvetanja:

Cvetovi beli, maja-juna meseca. Okruglasti svetlocrveni plodovi dozrevaju u jesen.

Upotreba:

Za kamenjare, žardinjere i pokrivanje tla.


Cotoneaster hybrid Bella

Cotoneaster hybrid Bella

Opis:

Zimzeleni, sasvim uz zemlju prilegli žbun, visine svega 15cm. Grane sasvim pri tlu, dok u širinu može porasti i do 1m. Listovi su sitni, kožasti, tamno zeleni.

Uslovi gajenja:

Nema posebnih zahteva prema uslovima sredine. Otporan je, dobro podnosi niske temperature, sušu i gradske uslove. Odgovaraju mu osunčani položaji.

Vreme cvetanja:

Cvetovi su beli, javljaju se u maja-juna. Brojni, jarko crveni plodovi sazrevaju krajem leta i ostaju na granama cele zime.

Upotreba:

Koristi se kao izuzetno kompaktan pokrivač tla, kao i za vezivanje nasipa. Veoma je interesantan i u alpinumima.


Cotoneaster salicifolius Parkteppich

Cotoneaster salicifolius Parkteppich

Opis:

Zimzeleni, 20-30cm visok i isto toliko širok varijetet predhodne vrste. Duguljasti, tamno zeleni, sjajni listovi gusto su raspoređeni na granama.

Uslovi gajenja:

Nema posebnih zahteva prema uslovima sredine, prilično otporan, dobro podnosi niske temperature, ali i visoke i gradske uslove i sušu. Odgovaraju mu osinčani i polusenoviti položaji.

Vreme cvetanja:

Cvetovi su beli, sitni, u cvastima, u proleće. Sjajni, mnogobrojni crveni plodovi na granama su tokom cele zime.

Upotreba:

Koristi se u alpinumima, na potpornim zidovima, kao pokrivač tla i za vezivanje zemljišta na nasipima. 3-5 biljaka po 1m² potpuno prekrivaju tlo za 2-3 godine.


Cotoneaster salicifolius

Cotoneaster salicifolius

Opis:

Zimzeleni, 3-4,5 m visok, isto toliko širok, gusto razgranat žbun. Duguljasti, tamno zeleni, sjajni listovi gusto su raspoređeni na granama.

Uslovi gajenja:

Nema posebnih zahteva prema uslovima sredine, prilično otporan, dobro podnosi niske temperature, ali i visoke, kao i gradske uslove. Odgovaraju mu osunčani i polusenoviti položaji.

Vreme cvetanja:

Cvetovi su beli, sitni, u cvastima, u proleće. Sjajni, crveni plodovi na granama tokom cele zime.

Upotreba:

Najčešće se koristi za vezivanje nasipa, potporne zidove i slobodnorastuće niske živice. Takođe se može uspešno gajiti u velikim žardinjerama. Dobro podnosi orezivanje, pa mu se veličina može lako kontrolisati.


Euonymus fortunei

Euonymus fortunei

Opis:

Gusto razgranat puzeci žbun, sitnih, kožastih listova, guste krošnje. Grane kod osnovne vrste mogu porasti i do 20m u dužinu, ali kod varijeteta znatno manje, a neki se čak upotrebljavaju i kao pokrivači tla.

Uslovi gajenja:

Nema posebnih zahteva prema uslovima sredine. Raste na svakom baštenskom zemljištu. Otporan je na mraz, dim i prašinu. Za razliku od osnovne vrste šarenolisni varijeteti dobro uspevaju samo na osunčanim položajima. U zaseni se boja listova gubi.

Vreme cvetanja:

Upotreba:

Može se saditi pojedinačno ili u grupi, kao detalj, bordura ili za postizanje kolorita u kombinaciji sa drugim vrstama. Izuzetno dobro uspeva u žardinjerama. Naročito je interesantan za mini vrtove, alpinume, perenjake i druge male zelene površine. Takođe je veoma zahvalan za obrazovanje gustog pokrivača tla, kao i za vezivanje nasipa i kosina.

Varijeteti:

Euonymus fortunei Emerald Gaiety - Žbun visine 1,2-1,5m, širine oko 1,5m. Listovi su tamno zeleni, prošarani snežno belim flekama, što čini da biljka deluje veoma nežno, mada je, kao i svi varijeteti ove vrste, veoma otporna. Podnosi i polusenku.

Euonymus fortunei Emerald'n Gold - Varijetet visine do 50cm, raste u širinu do 1m. Listovi Listovi tamno zeleni, prošarani žutim flekama. Zimi zeleni delovi dobijaju ružičastu boju. Listovi zadržavaju boju i u zaseni, ali na osunčanim položajima dolaze do punog izražaja.

Euonymus fortunei Gracilis - Žbun visine oko 60cm, u širinu se može razgranati više od 1m. Listovi su jasno zeleni, obrubljeni tankom belom marginom, što ga čini zahvalnim za kombinovanje sa vrstama tamnog lišća. Zimi listovi postaju purpurni. Više mu prija blaga zasena, kada je otporniji prema napadima insekata.


Euonymus japonicus

Euonymus japonicus

Japanska kurika

Opis:

Zimzeleni žbun sjajnih, kožastih listova visine oko 3m i širine oko 2m.

Uslovi gajenja:

Najbolje se razvija na bogatom, vlažnom zemljištu. Voli osunčane ili polusenovite položaje, ali podnosi i zasenu. Veoma je otporan na mraz i niske temperature, a odlično podnosi i gradski dim, prašinu i štetne gasove. Problem često mogu predstavljati lisne vaši, koje napadaju ovu vrstu, pa to uvek treba imati na umu i na vreme obezbediti adekvatnu zaštitu.

Vreme cvetanja:

Cvetovi neugledni, zelenkasto beli.

Upotreba:

Odlično podnosi orezivanje, pa veoma atraktivna može biti živa ograda, posebno kombinovana sa varijetetima šarenih listova. Odlično uspeva u žardinjeri. Najčešće se koristi kao detalj u manjim vrtovima ili kao niska bordura, odnosno živa ograda visine do 1m. često se sadi i kao prednji plan većih masiva, naročito u kombinaciji sa vrstama svetle boje lišća. Uz redovno orezivanje može biti interesantan detalj u alpinumu.


Ilex aquifolium

Ilex aquifolium

Božikovina

Opis:

Božikovina je zimzeleni dvodomi žbun ili drvo koje dostiže visinu do 5m. Raste sporo, ali može doživeti starost i do 300 godina.

Uslovi gajenja:

Božikovina dobro podnosi gradske uslove sredine kao i orezivanje. Uspeva na sunčanim, polusenovitim i senovitim staništima, ali je treba zaštititi od hladnih vetrova zimi.

Vreme cvetanja:

Cvetovi su maleni, skupljeni u cvasti, bledožute boje, razvijeni u pazuhu listova. Cveta u maju i junu. Plod je crvena koštunica poput bobice. Sazreva u novembru i na granama ostaje do proleća.

Upotreba:

Zbog svojih dekorativnih osobina veoma je cenjena u hortikulturi i cvećarstu. Često se sadi u parkovima i vrtovima, a upotrebljava se i za žive ograde. Osim u vrtu, božikovina se može posaditi i u žardinjeru i tako zasađena može ukrašavati terasu ili balkon.


Lavandula angustifolia

Lavandula angustifolia

Lavanda

Opis:

Zimzeleni, poludrvenasti žbun visine 40-60cm. Listovi su igličasti, sivo zeleni.

Uslovi gajenja:

Zahteva osunčana i topla mesta, ali prema zemljištu je vrlo skromna. Dobro podnosi sušu. Prilično je otporna na bolesti, ne smeta joj orezivanje.

Vreme cvetanja:

Tokom leta krase je ljubičaste cvasti na dugim drškama.

Upotreba:

Sadi se u perenjacima, alpinumima, žardinjerama, a formira i izuzetno lepe bordure.


Lonicera pileata

Lonicera pileata

Opis:

Zimzeleni, polegli, široko razgranati žbun. Vrlo nizak, dostiže visinu svega 30cm, a širinu i do 1m. Grane tanke, gusto obrasle sitnim, ovalnim, tamnozelenim listovima.

Uslovi gajenja:

Nema posebnih zahteva. Podnosi sušu, mraz, niske temperature i zagađen vazduh. Uspeva i u polusenci.

Vreme cvetanja:

Cvetovi sitni, bledo žuti, mirisni. Plodovi, purpurno ljubičaste bobice, sazrevaju u septembru.

Upotreba:

Dobro pokriva podlogu, pa se koristi za vezivanje nasipa i kosina. Zahvalan je kao donji sprat ispod visokih biljaka. Ovo je zaista mali žbun, pa ga je najbolje saditi na mestima na kojima se zapažaju detalji - alpinumi, mali cvetnjaci, žardinjere, mini vrtovi, manje grupe uz vodene površine i sl. Odlično se razvija i u žardinjerama, uz adekvatnu negu (zalivanje, prihrana, orezivanje).


Mahonia aquifolium

Mahonia aquifolium

Mahonija

Opis:

Žbun visine do 1,5m i bar isto toliko širok. Raste sporo. Tamno zeleni, kožasti, sjajni listovi s jesen i zimi dobijaju crvenu boju.

Uslovi gajenja:

Zemljište ne bira, otporna na gradske uslove, podnosi zasenu, dobro uspeva u žardinjerama.

Vreme cvetanja:

Cvetovi žuti, u gustim, do 8cm dugim, uspravnim cvastima na vrhovima grana, april.

Upotreba:

Dekorativna pojedinačno i u grupi, ili kao donji sprat u kombinaciji sa drugim vrstama. Poželjna za kombinovanje sa drugim vrstama, ali i vezivanje kosina. Zanimljiva je i za formiranje niskih živih ograda, posebno atraktivnih tokom zime, kada lišće promeni boju. Medonosna vrsta.


Photinia x fraserii Red Select

Photinia x fraserii Red Select

Opis:

Zimzeleni uspravni žbun, kasnije okruglast, sa mnogo gustih grana. Takođe, može da se školuje u drvo sa golim stablom i formiranom krošnjom da nije žbun. Mlado lišće je crveno. Od kasnog proleća do kraja leta lišće postepeno postaje zeleno, ali se pojavljuje novo, mlado lišće tako da je biljka u jesen ponovo crvena.

Uslovi gajenja:

Odgovaraju joj i zasenjeni i osunčani položaji. Najbolje se razvija na umereno vlažnom, dobro dreniranom, humusom bogatom zemljištu. U našem podneblju dobro podnosi niske temperature i do -20ºC, dok je u hladnijim oblastima neophodna zimska zaštita.

Vreme cvetanja:

Cvetovi mali, beli, sa nijansama roze boje, grupisani u velike cvasti koje prekrivaju lišće. Cveta u maju.

Upotreba:

Dobro podnosi orezivanje pa se moze koristiti za formiranje kompaktnih živih ograda.


Prunus laurocerasus

Prunus laurocerasus

Lovor višnja

Opis:

Lovor višnja je gusto razgranati zimzeleni žbun visine do 3m. Listovi su tamnozeleni, sjajni. Otporna je aerozagađenja.

Uslovi gajenja:

Relativno brzo raste, uspeva i u senci, kao i na osunčanim i polusenovitim mestima. Privlači insekte i ptice.

Vreme cvetanja:

Cveta u proleće. Cvetovi su beli, u grozdastim cvastima.

Upotreba:

Pogodna za živu ogradu, formiranje bordura, sadnju u grupama, ali i kao pojedinačni primerak. Odlično podnosi orezivanje.


Pyracantha coccinea

Pyracantha coccinea

Vatreni trn

Opis:

Zimzeleni žbun uspravnog rasta i bodljikavih grana Visine i širine 2-4m, raste brzo, 30-60cm godišnje.

Uslovi gajenja:

Izuzetno je zahvalna za uzgoj, zbog otpornosti na uslove sredine i velike dekorativnosti. Otporan je na sušu, a odgovaraju mu čak i kameniti i suvi tereni. Jednako dobro podnosi i zasenu i osunčane položaje.

Vreme cvetanja:

Cvetovi sitni, beli. Od septembra se pojavljuju plodovi čija boja zavisi od varijeteta, a na granama ostaju do narednog proleća.

Upotreba:

Idealana za formiranje živih ograda. Ukoliko se pusti da raste bez orezivanja, koje podnosi vrlo dobro, izrasta u ogroman neravnomeran žbun. Uspeva i u žardinjerama.


Santolina chamaecyparissus

Santolina chamaecyparissus

Čempresolika santolina

Opis:

Zimzeleni žbun, okrugli, poludrvenasti, gusto razgranati, visine 30-60cm. Listovi su srebrnasto sive boje i veoma su aromatični.

Uslovi gajenja:

Jedna od veoma retkih biljaka kojoj ne pogoduju plodna zemljišta. Ona moraju biti dobro drenirana, porozna i da ne zadržavaju vodu.

Vreme cvetanja:

Jul-avgust, svetlo žuti, mirisni cvetovi.

Upotreba:

Veoma je pogodna za sadnju u grupama,kao pojedinačni detalj, za formiranje niskih ogradica, u alpinumima, žardinjerama.


Viburnum rhytidophyllum

Viburnum rhytidophyllum

Kožasta udika

Opis:

Zimzeleni žbun poreklom iz Kine. Može da naraste i do 4m. Listovi su tamni, kožasti, zimi purpurni gotovo crni.

Uslovi gajenja:

Skromnih zahteva, ne bira zemljište, otporna na mraz, raste u polusenci i senci.

Vreme cvetanja:

Cvetovi sitni, krem beli, u štitastim cvastima, maj, jun.

Upotreba:

Sadi se pojedinačno i u grupama, kao i u slobodnorastucim živicama. Lepo se kombinuje, kao donji sprat, sa vrstama velikog porasta.


Yucca filamentosa

Yucca filamentosa

Juka, Adamova igla

Opis:

Drvenasta zimzelena biljka, gotovo bez stabla. Najviše podseća na mali palmu.

Uslovi gajenja:

Voli sunce, toleriše zasenu,ali slabije cveta. Nema posebnih zahteva prema zemljištu, može se razvijati i na peskovitom. Otporna je na sušu i aerozagađenja.

Vreme cvetanja:

Tokom leta biljka iz sredine rozete formira grozdove belih cvetova, koji narastu i preko jednog metra. Cvetanje je veoma drugotrajno, ako nije velika suša i žega može potrajati i više od mesec dana, jer se cvetovi stepenasto otvaraju ka vrhu.

Upotreba:

Najčešće se koristi u alpinumima, perenjacima, kao detalj na travnjaku, u žardinjerama. Idealna za male vrtove, krovne bašte i sl. Ima koren koji izuzetno dobro prodire u zemlji i vezuje je, pa se često koristi i za vezivanje peskova.